× Home Privacy Terms of Use
image on substuber.com
Tóc Nam Hà Tĩnh on substuber.com

Channel

Tóc Nam Hà Tĩnh

Subscribers

89.2K

Videos

114

Views

57,482,202

Created at

18 August 2015

Youtube Channel Live Subscriber Count

Youtube Channel Name

Youtube Channel

89,278

YouTube Subscribers

Channel Total Views

Youtube Channel Total Views

57,482,202

Channel Total Videos

Youtube Channel Total Videos

114

Youtube Channel Estimated revenue in $

Youtube Channel

Estimated Monthly Earnings

$3-$43

Estimated Yearly Earnings

$797-$1.98K

Youtube Channel Description and Tags

Kênh nhằm tạo điều kiện cho anh chị em không có điều kiện đi học nghề và anh chị em đồng nghiệp tham khảo.

Youtube Channel Weekly statistics

  Daily subscribers

  Total subscribers

  Daily views

  Total views

  Est. revenue

  Title

  Average per day

  Last 30 Day

  Daily subscribers

  Daily views

  Est. revenue

  Date Daily subscribers Total subscribers Daily views Total views Est. revenue
  Friday (now) 0 4,385 +308 443,747 ~$1
  Wednesday +5 4,385 +347 443,439 ~$1
  Tuesday +4 4,380 +320 443,092 ~$1
  Monday +4 4,376 +290 442,772 ~$1
  Sunday -1 4,372 +303 442,482 ~$1
  Saturday +6 4,373 +328 442,179 ~$1
  Friday +4 4,367 +278 441,851 ~$1
  Totals last week +22 - +2,174 - $1 - $10
  Average per day +3 - +311 - $0 - $0