ลูกอีสาน เล่นกินเที่ยว Youtube Channel Statistics

ลูกอีสาน เล่นกินเที่ยว

Youtube Channel Statistics and Real Time Subscriber Counter Country : Thailand

Channel Info

Total Subscriber

0

514,341

Created Channel

 

21 October 2013

Total View Count

0

277,766,324

Total Video Count

0

4,415

ลูกอีสาน เล่นกินเที่ยว Youtube Description

นำเสนออาหารอีสาน ดูวิถีชีวิตการอยู่การกิน นำเสนอเมนูอาหารแบบดังเดิมบ้านๆหรือสมัยใหม่ เที่ยวดูวัฒนธรรม ธรรมชาติ

ลูกอีสาน เล่นกินเที่ยว Youtube Keywords

#ลูกอีสาน #เล่นกินเที่ยว